info@tarka-systems.nl | Contact
Office: +31 575763950
Mobile: +31 651986597
info@tarka-systems.nl | Contact
Office: +31 575763950 | Mobile: +31 651986597

Disclaimer voor tarka-systems.nl

Tarka-Systems BV (Kamer van Koophandel: 57535868), hierna te noemen Tarka-Systems, verleent u hierbij toegang tot tarka-systems.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Tarka-Systems behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Tarka-Systems spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Tarka-Systems.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Tarka-Systems nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Tarka-Systems.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tarka-Systems, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Versie 1.1 - 16 september 2015.
COPYRIGHT © 2024 TARKA-SYSTEMS BV | DISCLAIMER | PRIVACY | SITEMAP - DESIGN, DEVELOPMENT AND HOSTING: NETANDMORE.NL ROTTERDAM.